Controleren formulier...

Controleren formulier...

Belasting terugvragen

Type

Heeft u de woning onlangs geërfd?

In dat geval wordt op het aanslagbiljet "de erven van" vermeld.

Adresgegevens van de woning waartegen het bezwaar zich richt

Naam van de persoon die erfenis nalaat

Dit is de persoon die de erfenis nalaat.

Type bedrijfspand

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Gegevens belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Adres waartegen het bezwaar zich richt

Voor welk belastingjaar geldt de WOZ-waarde?

Heeft u uw aanslagbiljet/WOZ-beschikking bij de hand?

Dagtekening op aanslagbiljet/WOZ-beschikking

De bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen op naam van uw partner een nieuwe WOZ-beschikking opvragen om alsnog een bezwaarschrift in te dienen. Vult u de twee vragen hierna in om te bezien of wij voor u alsnog bezwaar kunnen maken.

Heeft u zelf al een bezwaarschrift ingediend?

Bent u samen met uw partner eigenaar van uw woning?

Helaas kunnen wij dan niets meer voor u betekenen. Vul uw e-mailadres in dan geven wij u een seintje zodra de nieuwe bezwaartermijn is gestart in het nieuwe belastingjaar.

Verderop in deze stap dient u de gegevens van uw partner te vermelden als wordt gesproken over 'belastingplichtige'.

Aanslagnummer

De benaming voor het aanslagnummer verschilt per gemeente/belastingsamenwerking. Andere benamingen voor het ‘aanslagnummer’ zijn ‘vorderingsnummer’, ‘biljetnummer’ of ‘aanslagbiljetnummer’

Naam belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gaarne gegevens invullen van degene die NIET op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Waar zijn de objecten gelegen?

Selecteer type objecten

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Naam belastingplichtige (deze naam wordt op het aanslagbiljet vermeld)

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Aantal objecten

Wat bent u van de woning?

Wie bewoont de woning?

In welk jaar heeft u de woning gekocht?

Wat heeft u sindsdien aangepast aan de woning?

Is er sprake van overlast?

Wat is van toepassing?

Binnen onderhoud van het pand

Wat is van toepassing?

Buiten onderhoud van het pand

Wat is van toepassing?

Bouwkundige staat

Wat is van toepassing?

Overige toelichting of redenen voor lagere waarde

Belastingplichtige is

Wat is de huidige status van het pand?

Waarde-verlagende omstandigheden

Aanvullende motivatie

Toelichting / reden voor bezwaar

Gegevens van tekeningsbevoegde namens bedrijf

Bent u als contactpersoon ook de tekeningsbevoegde?

Bent u als contactpersoon ook de belastingplichtige?

Bent u als contactpersoon ook de tekenbevoegde?

Uw contactgegevens

De contactgegevens dienen van de erfgenaam te zijn die de machtiging ondertekent.

De contactgegevens dienen van de persoon te zijn die het bedrijf mag vertegenwoordigen.

Uw contactgegevens

Eerder ingevulde bezwaaradres is hetzelfde als uw woonadres

Adresgegevens van het woonadres

Hoe heeft u ons gevonden?

U geeft kosteloosbezwaar.nl opdracht om kosteloos bezwaar te maken voor u, zoals in de opdrachtovereenkomst bedoelt en gaat akkoord met de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden.

Digitaal machtigen of per post?