Gratis WOZ bezwaar maken

Vul hier uw gegevens in om gratis bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde.

Belasting terugvragen

Type

Adresgegevens van de woning waartegen het bezwaar zich richt

Heeft u de woning onlangs geërfd?

In dat geval wordt op het aanslagbiljet "de erven van" vermeld.

Gegevens van de persoon die erfenis nalaat

Gegevens van overleden persoon

Type bedrijfspand

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Adres waartegen het bezwaar zich richt

Heeft u zelf al een bezwaarschrift ingediend?

Waar zijn de objecten gelegen?

Gemeente

Selecteer type objecten

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Gegevens belastingplichtige (deze naam wordt op het aanslagbiljet vermeld)

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Aantal objecten

Helaas is het niet mogelijk om via kosteloosbezwaar.nl bezwaar te maken omdat wij slechts één keer recht hebben op proceskostenvergoeding van één aanslag ongeacht het aantal objecten dat op die aanslag wordt vermeld. Wij willen niet inboeten op de kwaliteit die wij bieden en ook niet op ons concept om onze diensten kosteloos aan te bieden. Helaas kunnen wij u niet verder helpen.

Voor welk jaar is de WOZ- waarde vastgesteld?

Heeft u uw aanslagbiljet bij de hand?

Dagtekening op aanslagbiljet

De bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen op naam van uw partner een nieuwe WOZ-beschikking opvragen om alsnog een bezwaarschrift in te dienen. Vult u de twee vragen hierna in om te bezien of wij voor u alsnog bezwaar kunnen maken.

De bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen op naam van één van de erfgenamen die nog geen WOZ-beschikking heeft ontvangen, bezwaar maken.
U vult zijn/haar gegevens in, bij stap 3

Helaas de bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen geen bezwaar voor u maken.

LET OP: U heeft nog dagen de tijd, daarna kunt u geen bezwaar meer maken (bezwaartermijn van zes weken is dan namelijk verstreken). Vul hieronder uw gegevens in.

U kunt alleen vandaag nog bezwaar maken. Wij kunnen niet garanderen dat het ons lukt om nog binnen de bezwaartermijn bezwaar te maken namens u. Indien u zich nog voor 18:00 aanmeldt is de kans dat wij vandaag nog een bezwaarschrift kunnen versturen wel wat groter.

Bent u samen met uw partner eigenaar van uw woning?

Helaas kunnen wij dan niets meer voor u betekenen. Vul uw e-mailadres in dan geven wij u een seintje zodra de nieuwe bezwaartermijn is gestart in het nieuwe belastingjaar.

Wij kunnen een nieuwe WOZ-beschikking opvragen op naam van de partner die niet op de WOZ-beschikking wordt vermeld.

Aanslagnummer

De benaming voor het aanslagnummer verschilt per gemeente/belastingsamenwerking. Andere benamingen voor het ‘aanslagnummer’ zijn ‘vorderingsnummer’, ‘biljetnummer’ of ‘aanslagbiljetnummer’

Gegevens belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gegevens belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gaarne gegevens invullen van degene die NIET op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Wat bent u van de woning?

Heeft u de woning in de afgelopen drie jaar gekocht?

Is de woning minder dan 3 jaar geleden gebouwd?

Welke waarde bepalende elementen zijn er volgens u van invloed op uw object?

Overige toelichting of redenen voor lagere waarde

Belastingplichtige is

Wat is de huidige status van het pand?

Waarde-verlagende omstandigheden

Aanvullende motivatie

Toelichting / reden voor bezwaar

Gegevens van tekeningsbevoegde namens bedrijf

Bent u als contactpersoon ook de tekeningsbevoegde?

Wordt uw naam op de aanslag vermeld of vult u dit in namens bijvoorbeeld uw partner, zus of vader?

Gaarne gegevens invullen van degene die NIET op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Bent u als contactpersoon ook de tekenbevoegde?

Uw contactgegevens

De contactgegevens dienen van de erfgenaam te zijn die de machtiging ondertekent.

De contactgegevens dienen van de persoon te zijn die het bedrijf mag vertegenwoordigen.

Uw contactgegevens

Eerder in stap 1 ingevulde bezwaaradres (waarvoor wij bezwaar maken) is hetzelfde als uw woonadres

Eerder in stap 1 ingevulde bezwaaradres (waarvoor wij bezwaar maken) is hetzelfde als het woonadres van de belastingplichtige (namens wie u dit aanmeldformulier invult)

Adresgegevens van het woonadres

U geeft kosteloosbezwaar.nl opdracht om gratis bezwaar te maken voor u en gaat akkoord met de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden.

Digitaal machtigen of per post?

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden