Gratis WOZ bezwaar maken

Vul hier uw gegevens in om gratis bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde.

Belasting terugvragen

Type

Adresgegevens van de woning waartegen het bezwaar zich richt

Heeft u de woning onlangs geërfd?

In dat geval wordt op het aanslagbiljet "de erven van" vermeld.

Gegevens van de persoon die erfenis nalaat

Gegevens van overleden persoon

Type bedrijfspand

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Adres waartegen het bezwaar zich richt

Heeft u zelf al een bezwaarschrift ingediend?

Waar zijn de objecten gelegen?

Gemeente

Selecteer type objecten

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Gegevens belastingplichtige (deze naam wordt op het aanslagbiljet vermeld)

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Aantal objecten

Wanneer u binnen één gemeente meerdere objecten heeft worden deze doorgaans op 1 aanslag vermeld. In het voorbeeld hiernaast zie je 3 objecten op 1 aanslag. Helaas is het niet mogelijk om via kosteloosbezwaar.nl bezwaar te maken omdat wij slechts één keer recht hebben op proceskostenvergoeding van één aanslag ongeacht het aantal objecten dat op die aanslag wordt vermeld. Wij willen niet inboeten op de kwaliteit die wij bieden en ook niet op ons concept om onze diensten kosteloos aan te bieden. Het is dus niet mogelijk om ons bezwaar te laten maken voor alle objecten. U kunt wel twee objecten aanmelden bij ons door te kiezen voor ‘2’ (objecten) Het heeft geen zin om alle objecten die op één aanslag worden vermeld (en dus hetzelfde aanslagnummer hebben) één voor één aan te melden. Wij maken slechts bezwaar voor maximaal twee objecten per aanslag.

Voor welk jaar is de WOZ- waarde vastgesteld?

Heeft u uw aanslagbiljet bij de hand?

Dagtekening op aanslagbiljet

Heeft u zelf al bezwaar ingediend en wilt u de procedure uit handen geven?

De bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen op naam van uw partner een nieuwe WOZ-beschikking opvragen om alsnog een bezwaarschrift in te dienen. Vult u de twee vragen hierna in om te bezien of wij voor u alsnog bezwaar kunnen maken.

U heeft per ongeluk de waarde-peildatum ingevuld. We willen echter de dagtekening weten, zie omcirkeling in de voorbeelden onder het vraagteken. De dagtekening is de datum waarop de aanslag/WOZ-beschikking door de gemeente/belastingsamenwerking naar u is verstuurd.

De bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen op naam van één van de erfgenamen die nog geen WOZ-beschikking heeft ontvangen, bezwaar maken.
U vult zijn/haar gegevens in, bij stap 3

Helaas de bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen geen bezwaar voor u maken.

LET OP: U heeft nog dagen de tijd, daarna kunt u geen bezwaar meer maken (bezwaartermijn van zes weken is dan namelijk verstreken. Als einde bezwaartermijn in het weekend valt, wordt termijn om bezwaar te maken verlengd tot en met maandag). Vul hieronder uw gegevens in.

Wij kunnen niet garanderen dat het ons lukt om nog binnen de bezwaartermijn bezwaar te maken namens u omdat vandaag de laatste dag is dat het bezwaar ingediend kan worden. Als u zich na 17:00 aanmeldt, lukt het ons sowieso niet.

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken na de dagtekening op uw aanslag. De bezwaartermijn is inmiddels verstreken, maar wij kunnen het nog wel proberen. Vul het aanmeldformulier verder in.

Wat is de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning?

Hieronder zie je een voorbeeld van waar je de WOZ-waarde terug kan vinden op het aanslagbiljet. Waar je de WOZ-waarde precies terugvindt, verschilt helaas per gemeente/regionale belastingsamenwerking.

Bent u samen met uw partner eigenaar van uw woning?

Helaas kunnen wij dan niets meer voor u betekenen. Vul uw e-mailadres in dan geven wij u een seintje zodra de nieuwe bezwaartermijn is gestart in het nieuwe belastingjaar.

Wij kunnen een nieuwe WOZ-beschikking opvragen op naam van de partner die niet op de WOZ-beschikking wordt vermeld.

Aanslagnummer

De benaming voor het aanslagnummer verschilt per gemeente/belastingsamenwerking. Andere benamingen voor het ‘aanslagnummer’ zijn ‘vorderingsnummer’, ‘biljetnummer’ of ‘aanslagbiljetnummer’

Gegevens belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gegevens belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gaarne gegevens invullen van degene die NIET op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Wat bent u van de woning?

Let op: wij maken enkel bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Deze verlaagde WOZ-waarde leidt niet tot een verlaging van uw belastingen. Het kan er slechts in enkele gevallen voor zorgen dat de maximale huurprijs wordt verlaagd. Als het niet gaat om een sociale huurwoning kan de maximale huurprijs überhaupt niet worden verlaagd. Indien u niet weet of u een sociale huurwoning heeft, kunt u dat hier achterhalen: Vragenlijst Rijskoverheid.nl

Om wat voor type huurwoning gaat het? Ik heb:

Weet u zeker dat u bezwaar wilt maken en weet u dat wij uw belasting niet kunnen verlagen, maar slechts bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-waarde en dit enkel relevant kan zijn voor de maximale huurprijs die de verhuurder van een sociale huurwoning aan u mag vragen? Vaak zorgt een verlaagde WOZ-waarde alsnog niet voor een verlaging van de maximale huurprijs. U kunt uitzoeken of een lagere WOZ-waarde relevant is voor u door tweemaal het schema te doorlopen op de volgende website. (eenmaal met de huidige WOZ-waarde en eenmaal met een veel lagere, door u gewenste en enigszins reële, WOZ-waarde. Als de maximale huurprijs even hoog blijft, heeft u er niks aan om bezwaar te laten maken): Huurprijscheck huurcommissie.nl

Wij maken geen bezwaar voor u. Bedankt voor uw tijd.

Heeft u de woning in de afgelopen drie jaar gekocht?

Is de woning minder dan 3 jaar geleden gebouwd?

Welke waarde bepalende elementen zijn er volgens u van invloed op uw object?

Overige toelichting of redenen voor lagere waarde

Belastingplichtige is

Heeft u het bedrijfspand in de afgelopen drie jaar gekocht?

Wat is de huidige status van het pand?

Waarde-verlagende omstandigheden

Aanvullende motivatie

Toelichting / reden voor bezwaar

Gegevens van tekeningsbevoegde namens bedrijf

Bent u als contactpersoon ook de tekeningsbevoegde?

Wordt uw naam op de aanslag vermeld of vult u dit in namens bijvoorbeeld uw partner, zus of vader?

Gaarne gegevens invullen van degene die NIET op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Bent u als contactpersoon ook de tekenbevoegde?

Uw contactgegevens

De contactgegevens dienen van de erfgenaam te zijn die de machtiging ondertekent.

De contactgegevens dienen van de persoon te zijn die het bedrijf mag vertegenwoordigen.

Uw contactgegevens

Eerder in stap 1 ingevulde bezwaaradres (waarvoor wij bezwaar maken) is hetzelfde als uw woonadres

Eerder in stap 1 ingevulde bezwaaradres (waarvoor wij bezwaar maken) is hetzelfde als het woonadres van de belastingplichtige (namens wie u dit aanmeldformulier invult)

Adresgegevens van het woonadres

Ook deze contactgegevens dienen van de erfgenaam te zijn die de machtiging ondertekent.

Referentie nummer

De bekende van u die u naar ons heeft doorverwezen, heeft een mail van ons ontvangen met daarin de speciale link naar dit aanmeldformulier. Op deze wijze bent u bij ons terecht gekomen. In de mail staat direct achter de voorgemelde link een referentiecode. Vul deze referentiecode hier in. Een referentiecode start met "ref" gevolgd door een aantal cijfers. Bijvoorbeeld: "ref1234"

U geeft kosteloosbezwaar.nl opdracht om gratis bezwaar te maken voor u en gaat akkoord met de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden.

Tot slot, hebben wij een ondertekende machtiging nodig om bezwaar te maken. Wilt u deze machtiging in het volgende scherm direct ondertekenen of wilt u deze liever per mail en post ontvangen?

De gemeente/belastingsamenwerking wil een door u ondertekende machtiging zien waaruit blijkt dat wij namens u bezwaar mogen maken. Wilt u deze machtiging nu direct digitaal ondertekenen op uw computer/telefoon of wilt u deze per mail/post ontvangen?

De bezwaartermijn is (hoogstwaarschijnlijk) bijna verstreken. Als de bezwaartermijn bijna is verstreken, heeft u nog maar weinig tijd om aan te melden en wij hebben nog maar weinig tijd om u een machtiging per post toe te sturen voordat de bezwaartermijn is verstreken. Wij willen u erop attenderen dat wij niet kunnen garanderen dat u onze machtiging nog op tijd per post ontvangt. Wel ontvangt u de machtiging direct na aanmelden al in uw mailbox. Als u het uitprint, ondertekend en naar ons opstuurt (per mail of naar ons antwoordnummer) dan is er uiteraard sowieso niets aan de hand en kunnen we op tijd voor u bezwaar maken.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | [wt_cli_manage_consent] | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden