Gratis WOZ bezwaar maken

Vul hier uw gegevens in om gratis bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde.

Belasting terugvragen

Type

Adresgegevens van de woning waartegen het bezwaar zich richt

Heeft u de woning onlangs geërfd?

In dat geval wordt op het aanslagbiljet "de erven van" vermeld.

Gegevens van de persoon die erfenis nalaat

Gegevens van overleden persoon

Type bedrijfspand

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Adres waartegen het bezwaar zich richt

Heeft u zelf al een bezwaarschrift ingediend?

Waar zijn de objecten gelegen?

Gemeente

Selecteer type objecten

Staat het onroerend goed op naam van een persoon of op de bedrijfsnaam (zie geadresseerde op aanslagbiljet)?

Bedrijfsnaam (de benaming van het bedrijf moet overeen komen met de benaming van het bedrijf op de WOZ-beschikking)

Waar is het bedrijf gevestigd?

Gegevens belastingplichtige (deze naam wordt op het aanslagbiljet vermeld)

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Aantal objecten

Voor welk jaar is de WOZ- waarde vastgesteld?

Heeft u uw aanslagbiljet bij de hand?

Dagtekening op aanslagbiljet

De bezwaartermijn is verstreken. Wij kunnen op naam van uw partner een nieuwe WOZ-beschikking opvragen om alsnog een bezwaarschrift in te dienen. Vult u de twee vragen hierna in om te bezien of wij voor u alsnog bezwaar kunnen maken.

LET OP: U heeft nog dagen de tijd, daarna kunt u geen bezwaar meer maken (bezwaartermijn van zes weken is dan namelijk verstreken). Vul hieronder uw gegevens in.

Bent u samen met uw partner eigenaar van uw woning?

Helaas kunnen wij dan niets meer voor u betekenen. Vul uw e-mailadres in dan geven wij u een seintje zodra de nieuwe bezwaartermijn is gestart in het nieuwe belastingjaar.

Verderop in dit formulier dient u de gegevens van uw partner te vermelden als wordt gesproken over 'belastingplichtige'.

Aanslagnummer

De benaming voor het aanslagnummer verschilt per gemeente/belastingsamenwerking. Andere benamingen voor het ‘aanslagnummer’ zijn ‘vorderingsnummer’, ‘biljetnummer’ of ‘aanslagbiljetnummer’

Gegevens belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gegevens belastingplichtige

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gaarne gegevens invullen van degene die NIET op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Wat bent u van de woning?

Heeft u de woning in de afgelopen drie jaar gekocht?

Welke waarde bepalende elementen zijn er volgens u van invloed op uw object?

Overige toelichting of redenen voor lagere waarde

Belastingplichtige is

Wat is de huidige status van het pand?

Waarde-verlagende omstandigheden

Aanvullende motivatie

Toelichting / reden voor bezwaar

Gegevens van tekeningsbevoegde namens bedrijf

Bent u als contactpersoon ook de tekeningsbevoegde?

Wordt uw naam op de aanslag vermeld of vult u dit in namens bijvoorbeeld uw partner, zus of vader?

Gaarne gegevens invullen van degene die op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Gaarne gegevens invullen van degene die NIET op WOZ-beschikking/aanslagbiljet wordt vermeld.

Bent u als contactpersoon ook de tekenbevoegde?

Uw contactgegevens

De contactgegevens dienen van de erfgenaam te zijn die de machtiging ondertekent.

De contactgegevens dienen van de persoon te zijn die het bedrijf mag vertegenwoordigen.

Uw contactgegevens

Eerder in stap 1 ingevulde bezwaaradres (waarvoor wij bezwaar maken) is hetzelfde als uw woonadres

Eerder in stap 1 ingevulde bezwaaradres (waarvoor wij bezwaar maken) is hetzelfde als het woonadres van de belastingplichtige (namens wie u dit aanmeldformulier invult)

Adresgegevens van het woonadres

U geeft kosteloosbezwaar.nl opdracht om gratis bezwaar te maken voor u en gaat akkoord met de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden.

Digitaal machtigen of per post?

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden