Controleren formulier...

Controleren formulier...

Informatie

Een lagere WOZ-waarde verlaagt de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting (box 1 eigenwoningforfait)
 • Inkomstenbelasting (box 3 vermogensbelasting)
 • OZB belasting
 • Rioolheffing
 • Watersysteemheffing
 • Erfbelasting
 • Roerende ruimte belasting
 • Eigen bijdrage WLZ
 • Eigen bijdrage WMO

Wat kan uw WOZ-waarde verlagen?

Hierna volgen een aantal redenen die leiden tot een lagere WOZ- waarde:

 • Uw keuken, badkamer of toilet is ouder dan 20 jaar of aan vervanging toe
 • Fundering schade of funderingsverzakking
 • Mankement bouwconstructie
 • Slechte isolatie
 • Agrarische bestemming
 • Woning in slechte staat
 • Scheurvorming
 • Bodemverontreiniging
 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast
 • Slecht uitzicht
 • Hoogspanningsmast of verbinding in uw nabije omgeving
 • Verandering aan het bestemmingsplan
 • U hebt de woning onlangs gekocht voor een lagere prijs dan werd vermeld op uw aanslag/WOZ-beschikking

Voor een uitgebreide opsomming van redenen doorloopt u onze aanmeldprocedure. In het aanmeldproces worden de 50 meest voorkomende waarde verlagende-omstandigheden vermeld. U vinkt de redenen aan die op uw situatie van toepassing zijn. U kunt uiteraard ook zelf één of meerdere redenen opgeven.

Middelen die Kosteloos Bezwaar hanteert

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van achter een bureau. De kans is dus groot dat de gemeente geen rekening houdt met bijvoorbeeld een gedateerde badkamer. De gemeente is immers niet bij u binnen geweest om een kijkje te nemen. De gemeente zou wel rekening moeten houden met een gedateerde badkamer wanneer zij de WOZ-waarde vaststelt. Omdat de gemeente hier geen rekening mee houdt, zal uw WOZ-waarde worden verlaagd door de gemeente nadat wij namens u bezwaar hebben ingediend. Om te komen tot een volledig bezwaarschrift, maken wij gebruik van:

 • taxatieverslag van de gemeente die wij kosteloos voor u opvragen;
 • taxatierapport dat door onze taxateur wordt opgesteld indien nodig;
 • makelaarssoftware waarin wij verkoopcijfers, objectgegevens en zelfs foto’s kunnen inzien van vergelijkbare verkochte woningen;
 • de informatie die u opgeeft in het aanmeldformulier;
 • wetsartikelen, rechtspraak et cetera;
 • onze juridische kennis en ervaring

Maak nu kosteloos bezwaar...