Controleren formulier...

Controleren formulier...

Wat kan uw WOZ-waarde verlagen?

Hierna volgt een aantal redenen voor een lagere WOZ- waarde:

Voor een uitgebreide opsomming van redenen doorloopt u onze aanmeldprocedure. In het aanmeldproces worden de 90 meest voorkomende waarde verlagende-omstandigheden gegeven. U vinkt de redenen aan die op u van toepassing zijn. U kunt uiteraard ook zelf één of meerdere redenen opgeven.

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van achter een bureau. De kans is dus groot dat de gemeente geen rekening houdt met bijvoorbeeld een gedateerde badkamer. De gemeente is immers niet bij u binnen geweest om een kijkje te nemen. Een gedateerde badkamer is wel een WOZ-waarde verlagende omstandigheid waar de gemeente rekening mee moet houden. Indien de gemeente hier geen rekening mee heeft gehouden zal uw WOZ-waarde lager uitvallen nadat wij voor u bezwaar indienen.

Om tot een volledig kosteloos bezwaarschrift te komen, maken wij gebruik van: