Waarom hebben jullie foto’s nodig van mijn woning?
Waardepeildatum, dagtekening, toestandspeildatum, wat is dit allemaal en wat zijn de verschillen?

Hoe wordt de WOZ-waarde eigenlijk vastgesteld?

Deel dit antwoord op

De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld naar aanleiding van de marktwaarde van uw woning op de waardpeildatum (altijd 1 januari van het voorgaande jaar). Deze marktwaarde wordt gebaseerd op de waarde waarvoor uw woning fictief zou worden verkocht als deze onbezwaard en in volledig eigendom zou zijn verkocht op de waardepeildatum. Om dit te bepalen kijkt de gemeente naar verkochte woningen in uw omgeving rondom de waardepeildatum. De objectgegevens worden met elkaar vergeleken en indien nodig wordt hierop gecorrigeerd.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden