Controleren formulier...

Controleren formulier...

Gratis WOZ-bezwaar
Gemiddelde jaarlijkse
besparing € 253,-
In 3 minuten
bezwaar maken

Bekend van: SBS6 Logo Mijn Lifestyle Logo

WAAROM GRATIS?

De gemeente is wettelijk verplicht de proceskosten te vergoeden voor het vakkundige bezwaarschrift van Kosteloosbezwaar.nl, mits zij naar aanleiding van ons bezwaarschrift de WOZ-waarde verlaagt. Dankzij deze wet hoeft de burger niet op te draaien voor de fouten van de overheid en kunnen wij u deze dienst kosteloos aanbieden.

Indien de gemeente de WOZ-waarde niet verlaagt, is de gemeente ons geen proceskostenvergoeding verschuldigd. Dit risico neemt Kosteloosbezwaar.nl voor haar rekening. U hoeft ons in geen enkel geval te betalen!

Calculator

BEREKEN NU UW VOORDEEL
MET DE BELASTINGCALCULATOR!

De volgende belastingen worden geheven over de WOZ-waarde van uw woning:

  • Inkomstenbelasting (box 1 eigenwoningforfait)
  • Inkomstenbelasting (box 3 Vermogensbelasting)
  • OZB belasting
  • Rioolheffing
  • Watersysteemheffing
  • Erfbelasting
  • Roerende ruimte belasting
  • Eigen bijdrage WLZ
  • Eigen bijdrage WMO
Maak bezwaar tegen de WOZ-waarde op uw OZB-aanslag of WOZ-beschikking!

Waarom slaagt 75% van onze bezwaren?

Maak bezwaar tegen de WOZ-waarde die genoemd staat op de aanslag gemeentelijke belastingen, OZB-aanslag of WOZ-beschikking! De gemeente bepaalt de WOZ-waarde bijna altijd van achter een bureau. De computer bepaalt de waarde van uw woning. Hierdoor is de kans groot dat de gemeente geen rekening heeft gehouden met bijvoorbeeld een gedateerde keuken of geluidsoverlast. De gemeente is immers niet bij u binnen geweest. Toch dient de gemeente hier rekening mee te houden. Wij kunnen uw WOZ-waarde aanvechten bij een waarde-verlagende omstandigheid.

Onze taxateurs stellen de juiste waarde vast. In ons aanmeldformulier worden de meest voorkomende waarde-verlagende omstandigheden opgesomd. Laat onze WOZ-juristen en taxateurs al uw werk uit handen nemen. Wij stellen het taxatierapport op, vragen het taxatieverslag van de gemeente op, dienen pro-forma bezwaar in, bewaken de bezwaartermijn, maken aanvullend bezwaar en stellen eventueel beroep in bij de rechter. Dit is geheel kosteloos! Alleen bij ons handelt u uw bezwaar in één keer helemaal af dankzij ons uitgebreide aanmeldformulier en unieke digitale machtiging.

Maak nu kosteloos bezwaar...

Help je vrienden ook te besparen en volg ons op social media