Meerdere WOZ-bezwaarprocedures: kan dit?
Recordaantal WOZ-bezwaren in 2023

Wederom stijging waterschapsbelasting in 2023

Deel dit bericht op

Wederom een stijging van de waterschapbelasting in 2023. Het is de grootste stijging van de waterschapsbelasting in vijf jaar. De watersysteemheffing is één van de drie soorten waterschapsbelasting en wordt over de WOZ-waarde van uw woning berekend. Iedere burger zal de stijging gaan voelen in de portemonnee.

Stijging van de waterschapsbelasting

Het is bekend gemaakt door de Unie van Waterschappen dat in 2023 de waterschapsbelasting wederom stijgt. De definitieve tarieven zijn nog niet bekend. Wel is al geschat dat er gemiddeld 30 euro per jaar bijkomt voor gezinnen met een koopwoning. Een alleenwonende huurder zal gemiddeld 12 euro meer betalen.

Waarom stijgt de waterschapsbelasting?

Ook waterschappen hebben last van inflatie en de energiecrisis. Het werk van de waterschappen wordt steeds ingewikkelder en duurder. De energiekosten maken het bijvoorbeeld een stuk duurder voor de waterschappen. Ook worden de eisen steeds hoger voor schoon, voldoende water en rioolwaterzuivering. Ook de weersomstandigheden spelen een rol door het alsmaar veranderende klimaat.

Wanneer weet u hoeveel u moet betalen volgend jaar?

De komende weken zullen alle waterschappen in Nederland de tarieven gaan vastleggen. Hoeveel u definitief gaat betalen zal u zien bij het ontvangen van uw aanslagbiljet.

Bij sommige belastingsamenwerkingen ontvangt u de waterschapsbelasting samen met uw onroerendezaakbelastingen. U heeft dan één gecombineerde aanslag. Het kan echter ook zo zijn dat u apart een aanslagbiljet ontvangt van uw gemeente en uw waterschap.

De watersysteemheffing gebouwd, wordt veelal gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. Houd dan ook uw WOZ-waarde goed in de gaten volgend jaar.

In bezwaar gaan tegen de waterschapsbelasting

Soms kan er een reden zijn om in bezwaar te gaan tegen de waterschapsbelasting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u voor een meerpersoonshuishouden bent aangeslagen voor de zuiveringsheffingen, terwijl u alleen woont.

Tegen de hoogte van de tarieven zelf kunt u geen bezwaar maken, dan alleen als de tarieven niet juist op u zijn toegepast.

Wilt u bezwaar maken tegen de watersysteemheffing omdat zij hiervoor een te hoge WOZ-waarde hebben gebruikt? Kijk dan uit: dit is niet altijd mogelijk! Het waterschap neemt de WOZ-waarde over van de gemeente die dit voor uw woning heeft vastgesteld. U kunt dus alleen tegen de hoogte van de WOZ-waarde in bezwaar gaan als u zich richt tegen de originele WOZ-beschikking. Hiermee bedoelen wij het eerste geschrift van de gemeente of belastingsamenwerking, waarin de WOZ-waarde wordt vermeld. Dit bezwaar kan je indienen binnen 6 weken na ontvangst van een aanslagbiljet met WOZ-beschikking.

Wanneer u in één keer een gecombineerd aanslagbiljet ontvangt waar de watersysteemheffing en de WOZ-beschikking met onroerendezaakbelastingen in vermeld wordt, is dit geen probleem. U kunt dan bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde en de watersysteemheffing wordt dan automatisch verlaagd bij een gegrond bezwaar.

Als u echter eerst van de gemeente een aanslagbiljet met WOZ-beschikking ontvangt en later pas een aanslagbiljet van het waterschap dan moet u op tijd actie hebben ondernomen. U kunt niet bezwaar indienen tegen de hoogte van de WOZ-waarde bij het waterschap. Hiervoor moet een bezwaar ingediend zijn bij de gemeente.

Heeft u geen bezwaar ingediend tegen de WOZ-waarde en ontvangt u enkele maanden later een aanslagbiljet van het waterschap? Dan staat de WOZ-waarde al vast en kunt u hier geen stappen tegen ondernemen bij het waterschap.

Heeft u wel bezwaar ingediend tegen de WOZ-waarde en ontvangt u enkele maanden later het aanslagbiljet van het waterschap? Dan kunt u bij het waterschap bezwaar indienen en aangeven dat de WOZ-waarde in geschil ligt bij uw gemeente. Als de gemeente de WOZ-waarde verlaagt, zal het waterschap de nieuwe WOZ-waarde gebruiken en de watersysteemheffing verlagen. Wacht niet met het indienen van bezwaar tegen de waterschapbelasting tot u antwoord heeft van de gemeente over de hoogte van uw WOZ-waarde. Dit proces duurt veelal lang.

Sommige waterschappen wachten met het versturen van een aanslagbiljet totdat de bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde is afgerond.

Conclusies

We gaan het volgend jaar allemaal in de portemonnee voelen. Wederom een stijging waterschapsbelasting in 2023. Vooral gezinnen met eigen woningen gaan er sterk achteruit, omdat zij simpelweg ook meer waterschapsbelasting betalen.

Wilt u in bezwaar gaan tegen de waterschapsbelasting? Als er een fout is gemaakt kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Wilt u in bezwaar omdat de hoogte van de WOZ-waarde onjuist is, waardoor u teveel watersysteemheffing betaald? Dan moet u wel in bezwaar zijn gegaan of nog gaan tegen de originele WOZ-beschikking. Houdt de bezwaartermijn van 6 weken goed in de gaten. Het waterschap is niet bevoegd om te oordelen over de hoogte van de WOZ-waarde.

Image placeholder

Dit artikel is geschreven door mevr. R.M. (Renate) Van der Lee.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden