Erfbelasting voordeel berekenen

Erfbelasting & WOZ-waarde

Wanneer je erft, bestaat deze erving meestal vooral uit het erven van een woning. Voor de erfbelasting die je betaalt is de WOZ-waarde van de woning van belang. Over de WOZ-waarde van de woning wordt erfbelasting geheven. Meer specifiek: de waarde van de woning minus de hypotheekschuld vormt de grondslag voor de erfbelasting. Wanneer de WOZ-waarde van de woning wordt verlaagd, wordt ook de erfbelasting verlaagd. Men bespaart daarmee al gauw duizenden tot tienduizenden euro’s.

Erfbelasting voordeel calculator

Waarde volgende de gemeente

Waarde volgens u

Hypotheekschuld

Relatie verkrijger tot erflater (overledene)

Nu berekenen

WOZ bezwaar geërfde woning

De WOZ-waarde van een geërfde woning klopt vaak niet door de relatief gedateerde staat waarin deze woningen verkeren. De modelmatige vaststelling van de WOZ-waarde door de computer van de gemeente houdt hiermee geen rekening. Het is dan ook van groot belang om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van een geërfde woning. Als u geen bezwaar maakt, loopt u het risico (tien)duizenden euro’s teveel aan erfbelasting te betalen.

Maak snel, eenvoudig en kosteloos bezwaar

Start gratis bezwaar

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden