Erfbelasting voordeel berekenen

Erfbelasting & WOZ-waarde

Wanneer je erft, bestaat deze erving meestal vooral uit het erven van een woning. Voor de erfbelasting die je betaalt is de WOZ-waarde van de woning van belang. Over de WOZ-waarde van de woning wordt erfbelasting geheven. Meer specifiek: de waarde van de woning minus de hypotheekschuld vormt de grondslag voor de erfbelasting. Wanneer de WOZ-waarde van de woning wordt verlaagd, wordt ook de erfbelasting verlaagd. Men bespaart daarmee al gauw duizenden tot tienduizenden euro’s.

Erfbelasting voordeel calculator

Waarde volgende de gemeente

Waarde volgens u

Hypotheekschuld

Relatie verkrijger tot erflater (overledene)

Nu berekenen

WOZ bezwaar geërfde woning

De WOZ-waarde van een geërfde woning klopt vaak niet door de relatief gedateerde staat waarin deze woningen verkeren. De modelmatige vaststelling van de WOZ-waarde door de computer van de gemeente houdt hiermee geen rekening. Het is dan ook van groot belang om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van een geërfde woning. Als u geen bezwaar maakt, loopt u het risico (tien)duizenden euro’s teveel aan erfbelasting te betalen.

Heb je te maken met erfbelasting? Lees de tips van Kosteloosbezwaar om de erfbelasting flink omlaag te krijgen.

Kijk snel en eenvoudig of u kunt besparen

Check gratis uw WOZ

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden