Is het terecht dat de WOZ-waarde van mijn woning hoger is dan de recente aankoopprijs?
Appartementseigenaren voorkom dubbele heffing!

Tips voor wanneer je te maken krijgt met erfbelasting

Deel dit bericht op

Iedereen die een flinke erfenis krijgt, heeft te maken met erfbelasting. Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting te worden betaald; daarboven wel. Veel mensen die zelf hun aangifte erfbelasting doen, vergeten nog weleens om gebruik te maken van aftrekposten. Dat is jammer, want dat kan flink schelen in het bedrag dat je moet betalen. Als je een woning erft moet je erfbelasting betalen die is gebaseerd op de WOZ-waarde van die woning. Dat biedt kansen om de erfbelasting flink omlaag te krijgen. Als je jezelf daar niet in wilt verdiepen, kun je kosteloos bezwaar laten maken tegen de WOZ-waarde.

Vrijgesteld van erfbelasting

Er zijn grote verschillen in het vrijgestelde bedrag bij erfbelasting. De vrijstelling hangt af van de relatie die je hebt tot de overledene. Als directe partner heb je een vrijstelling van ongeveer € 650.000. Voor kinderen en kleinkinderen van de overledene is het vrijgestelde bedrag met ruim € 20.000 al een stuk lager. Ouders hebben een vrijstelling van een kleine € 50.000. Bij elke andere relatie bedraagt de vrijstelling slechts circa € 2.100. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. Controleer bij de belastingdienst hoe hoog de vrijgestelde bedragen exact zijn. Boven die vrijgestelde bedragen betaal je belasting, die kan variëren van 10 tot 40 procent.

Benut aftrekposten voor erfbelasting

Het bedrag dat je aan erfbelasting moet betalen, kun je op allerlei manieren omlaag krijgen. Dat moet je over het algemeen wel goed voorbereiden. Als je pas in actie komt bij een overlijden ben je vaak te laat. Een uitzondering daarop is een nog niet uitbetaald erfdeel. In geval van een niet uitbetaald erfdeel hoef je pas in actie te komen bij een overlijden. Die situatie treedt op als de tweede ouder overlijdt. Als kind mag je het erfdeel dat je hebt gekregen bij het overlijden van de eerste ouder, maar dat nog niet is uitbetaald, aftrekken van de erfenis die je krijgt bij het overlijden van de tweede ouder. Deze aftrekpost wordt vaak vergeten.

Methoden om de erfbelasting te verlagen

Je kunt de erfbelasting verlagen door schenkingen te doen voordat men komt te overlijden. Ouders mogen jaarlijks ruim € 5.000 schenken aan hun kinderen. Incidenteel is een hoger bedrag mogelijk. Je kunt de bedragen daadwerkelijk geven, maar er ook voor kiezen om dit op papier te doen. De kinderen krijgen dan een vordering, waarover de ouders rente betalen. Ze ontvangen het geld bij overlijden. Een andere methode om op erfbelasting te besparen is het verlagen van de WOZ-waarde van een woning uit de erfenis.

Erfbelasting betalen met kunstvoorwerpen

Als er kunstvoorwerpen in de erfenis zitten mag je die gebruiken om de erfbelasting te betalen. Dat is aantrekkelijk, want de belastingdienst verhoogt de waarde van het kunstvoorwerp met 20%. De waarde wordt vastgesteld middels taxatie. Wees er wel bedacht op dat niet alle kunst wordt geaccepteerd. Argumenten om een kunstwerk geaccepteerd te krijgen is als er interesse is van musea om het kunstwerk tentoon te stellen, of als het een voorwerp is van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang.

Erfbelasting voordeel berekenen

Een erving bestaat in de meeste gevallen uit het erven van een woning. De erfbelasting die je betaalt, wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Wanneer de WOZ-waarde wordt verlaagd, wordt dus ook de erfbelasting verlaagd. Bereken het belastingvoordeel in uw situatie eenvoudig en snel met behulp van de erfbelasting voordeel calculator.

Mijn erfbelasting voordeel berekenen

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden