Tips voor als je te maken krijgt met erfbelasting
Opnieuw forse stijging OZB en andere gemeentelijke belastingen

Appartementseigenaren voorkom dubbele heffing!

Deel dit bericht op

Woont u in een appartement, dan bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (hierna VvE). Als lid betaal je maandelijks een bedrag dat gaat naar een reservefonds op naam van de VvE. Het reservefonds is bedoeld voor het onderhoud van het appartementencomplex. Let op dat over je aandeel in het reservefonds niet onterecht dubbel wordt geheven door de overheid. Dit kan doordat het aandeel in het reservefonds onterecht door je gemeente wordt meegenomen in de WOZ-waarde. Je betaalt immers al vermogensbelasting over je aandeel in het reservefonds. Er is dan sprake van dubbele heffing.

Reservefonds in mindering brengen op WOZ-waarde

Aan de gemeente betaal je jaarlijks belasting over de WOZ-waarde van je appartement. Bij de berekening van deze WOZ-waarde moet de gemeente jouw aandeel in het reservefonds in mindering brengen op de waarde van het appartement. Dit volgt uit een gerechtelijke uitspraak van de hoogste rechter van ons land, namelijk de Hoge Raad. Het arrest: ECLI:NL:HR:1993:ZC5446, dateert nog uit 1993. De waarde van je aandeel in het reservefonds wordt in de praktijk vaak niet in mindering gebracht op de WOZ-waarde.

Heffing over WOZ-waarde en Box 3

De gemeente telt in de praktijk je aandeel in het reservefonds vaak op bij de (WOZ-)waarde van je appartement. Door het heffen over het aandeel in het reservefonds, is er sprake van dubbele heffing. De overheid heft namelijk ook al over je aandeel in het reservefonds in box 3 van de inkomstenbelasting. Box 3 van de inkomstenbelasting omvat de zogenaamde vermogensbelasting. De gemiddelde waarde van je aandeel in het reservefonds bedraagt € 5.000. Je betaalt over die € 5.000 jaarlijks onterecht allerlei belastingen nu deze wordt inbegrepen in je WOZ-waarde. Over de WOZ-waarde van je woning inclusief reservefonds betaal je: OZB, watersysteemheffing en inkomstenbelasting in box 1. Dit terwijl je ook al in box 3 van de inkomstenbelasting, vermogensbelasting betaalt over je aandeel in het reservefonds.

Recente uitspraak

Over deze kwestie is onlangs wederom uitspraak gedaan door het gerechtshof Den Haag. Zoals aangegeven dient de gemeente het aandeel in het reservefonds in mindering te brengen op de (WOZ-)waarde van het appartement.

Hoe komt het nu dat het reservefonds toch wordt opgeteld bij je WOZ-waarde?

Welnu, dat komt doordat de WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente op basis van drie enigszins vergelijkbare verkochte appartementen. Wanneer er een appartement is verkocht die de gemeente gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen, moet zij het aandeel in het reservefonds eerst in mindering brengen op de verkoopprijs, voordat ze hiermee gaat rekenen en vergelijken. Op deze wijze wordt namelijk de WOZ-waarde van uw specifieke woning bepaalt. In de praktijk doet de gemeente dit niet. De gemeente rekent met verkoopprijzen zonder eerst het aandeel van de verkoper in het reservefonds, in mindering te brengen.

Image placeholder

Dit artikel is geschreven door dhr. mr. J.W. Vugts en wordt je aangeboden door:

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden