Appartementseigenaren voorkom dubbele heffing!
Woningeigenaren gaan meer belasting betalen!

Opnieuw forse stijging OZB en andere gemeentelijke belastingen

Deel dit bericht op

De OZB (onroerende zaak belasting) is een van de gemeentelijke belastingen die dit jaar flink stijgt. De OZB wordt geheven over de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente aan uw woning toedicht. De WOZ-waarde is dus de grondslag en het OZB-tarief wordt geheven over die grondslag.

WOZ-waarde x OZB tarief = uiteindelijke aanslag.

Zowel de WOZ-waarde van uw woning, als het OZB-tarief voor uw gemeente stijgt in 2021 waardoor uw uiteindelijke aanslag gemeentelijke belasting dubbel zo hard stijgt!

OZB stijgt met 5,8%

Het OZB-tarief wordt net als de WOZ-waarde elk jaar opnieuw berekend en vastgesteld door de gemeente. Ook de onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt flink. Dit geldt zowel voor woningen als niet-woningen (bedrijfspanden). De OZB stijgt in 2021 met maar liefst 5,8 procent. De OZB zal gemeenten daarmee naar verwachting bijna 4,6 miljard euro in totaal opleveren in 2021. Volgens het CBS, is dat de grootste stijging sinds 2004, toen de groei van de OZB-opbrengst op 6,8 procent werd begroot.

Benieuwd naar de OZB-tarieven van jouw gemeente? Via onderstaande link zie je per gemeente het OZB-tarief van jouw gemeente voor het afgelopen jaar.

OZB-tarieven 2020 - Cijfernieuws.nl

WOZ-waarde stijgt flink

Gemeenten zijn momenteel druk bezig met het opleggen van de nieuwe aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikkingen). De gemeente Rotterdam is hier al mee begonnen. Veel inwoners hebben de aanslag al op 18 januari ontvangen.

Juist in Rotterdam steeg de WOZ-waarde het hardst van de vier grootste steden in Nederland met maar liefst bijna 16% tot een gemiddelde WOZ-waarde van € 222.000 per woning. De aanslag gemeentelijke belastingen wordt door deze hogere WOZ-waarde ook hoger. In 2020 steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Nederland met bijna 9%.

De gemeente met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde is de gemeente Bloemendaal. De gemiddelde WOZ-waarde stond op €750.000. In Delfzijl was deze met €134.000 het laagst. Nog niet alle cijfers zijn bekend voor dit jaar (2021) Voor een aantal grote gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde wel bekend. Neem de gemeente Amsterdam. Zij gaat uit van een gemiddelde WOZ-waarde van maar liefst € 418.000. Den Haag zit op een gemiddelde WOZ-waarde van € 218.000.

De WOZ-waarde was in 2020 al erg hoog. De verwachting is dat voor dit jaar in 2021 de WOZ-waarde ook weer flink zal stijgen. De WOZ-waarde volgt namelijk de marktontwikkeling.

11,3 miljard aan totaal gemeentelijke belastingen

In 2020 is er in totaal 10,8 miljard euro aan gemeentelijke belastingen ontvangen door alle gemeenten bij elkaar. Dit jaar (2021) verwachten gemeenten volgens onderzoek van het CBS 11,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Gemeenten hebben dit als zodanig begroot. Dat zijn maar liefst 4,4 procent meer inkomsten voor gemeenten uit gemeentelijke heffingen dan in 2020.

Vermoedelijk heeft deze stijging van het OZB-tarief en de daarmee gepaard gaande verhoogde OZB-aanslag, alles te maken met het groeiende financiële tekort bij gemeenten. Bijna 80% van alle gemeenten voorspelt een tekort in 2021. Het gezamenlijke tekort van gemeenten ten opzichte van 2018 zou daarmee maar liefst tien keer zo groot worden.

Van de drie belangrijkste gemeentelijke heffingen stijgt de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten het sterkst. Het stijgt namelijk met maar liefst 10 procent. De onroerendezaakbelasting stijgt met maar liefst 5,8 procent en de rioolheffing met 2,6 procent..

Het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) meldt dat de afvalstofheffing en reinigingsrechten toe zullen nemen tot 2,2 miljard euro. In 26 jaar is de stijging nog nooit zo groot geweest.

De inzamelings- en verwerkingskosten van het afval neemt toe, terwijl de opbrengsten van afvalstromen zoals glas, plastic en papier afneemt. Dat zou de stijging van de reinigingsheffingen verklaren. Gemeenten mogen namelijk niet meer rekenen voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten dan deze taak kost.

Image placeholder

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden