Opnieuw forse stijging OZB en andere gemeentelijke belastingen
Woningen in aanbouw en de WOZ waarde

Woningeigenaren gaan steeds meer belasting betalen!

Deel dit bericht op

Wanneer u eigenaar bent van een woning, zal u niet blij zijn met het feit dat u in tijden van hoge inflatie ook nog eens meer belasting zal moeten betalen.

De gemeente belast woningeigenaren met OZB. Het waterschap belast woningeigenaren met watersysteemheffing en de Belastingdienst belast woningeigenaren met inkomstenbelasting middels een zogeheten eigenwoningforfait. Al deze belastingen worden geheven over de WOZ-waarde van uw woning. Wat u uiteindelijk betaald is afhankelijk van twee variabelen: enerzijds is het afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning. Anderzijds is het afhankelijk van de tarieven die de overheid jaarlijks opnieuw bepaalt voor OZB, watersysteemheffing en eigenwoningforfait. Met name het tarief voor het eigenwoningforfait is van belang. Dit tarief is van belang omdat woningeigenaren via die weg de meeste belasting afdragen. En laten nu net beide variabelen (WOZ-waarde en eigenwoningforfait) stijgen.

Eigenwoningforfait en vernieuwingen in de woningmarkt

Eerst ga ik in op de eerste variabele, te weten, de stijging van het tarief van het eigenwoningforfait. Omdat de woningmarkt zo overspannen is, wordt er hard nagedacht en gewerkt richting maatregelen om de woningmarkt toegankelijker te maken en op de schop te gooien. Zo is in juni een rapport uitgebracht met enkele adviezen aan de overheid om de woningmarkt te ‘’renoveren’’. Het rapport is opgesteld door de drie grootste banken van Nederland in samenwerking met een hoop deskundigen.

Het plan is om de belastingvoordelen voor woningeigenaren te verminderen door de hypotheekrenteaftrek omlaag te brengen en het daarmee samenhangende eigenwoningforfait te verhogen. Hierdoor betaalt u uiteindelijk meer inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. U betaalt uiteindelijk meer inkomstenbelasting bij een hoger eigenwoningforfait. Deze vorm van belasting is al hoger dan de belasting die u betaalt over de WOZ-waarde in de vorm van OZB. Veel mensen weten niet dat de overheid de WOZ-waarde als grondslag gebruikt voor meerdere belastingen dan alleen de Onroerend Zaak belasting (OZB) en watersysteemheffing. De inkomstenbelasting die u betaalt middels het eigenwoningforfait wordt dus steeds hoger. Door het steeds hoger wordende eigenwoningforfait, wordt ook het belang om de WOZ-waarde steeds groter.

Gemiddelde WOZ-waarde en stijgingen

Hierna ga ik in op de tweede voorgenoemde variabelen, te weten, de stijging van de WOZ-waarde. Onlangs heeft de NOS een interessant artikel naar buiten gebracht over een nog grotere stijging van de gemiddelde WOZ-waarde in Nederland dan vorig jaar.

In Nederland is de gemiddeld WOZ-waarde € 315.000. Dit is een stijging van 8,6% ten opzichte van vorig jaar. De stijgingen verschillen heel erg per gemeente. Zo is in de gemeente Noardeast-Fryslân de WOZ-waarde 19,5% gestegen, maar in Amsterdam maar 2,1% gemiddeld.

Dit jaar is de gemeente Bloemendaal alweer uitgekozen tot de gemeente met gemiddeld de hoogste WOZ-waarde (gemiddeld € 828.000). Hier tegenover staat de gemeente Pekela als gemeente met de laagste gemiddelde WOZ-waarde. Woningen in de gemeente Pekela hebben slechts een gemiddelde WOZ-waarde van € 167.000.

WOZ-waarde en de overspannen woningmarkt

De overspannen woningmarkt zorgt onder meer voor een gemiddeld hogere WOZ-waarde. De verklaring hiervoor, is te vinden in de wijze waarop de WOZ-waarde tot stand komt. De WOZ-waarde komt namelijk tot stand op basis van de marktwaarde. Deze marktwaarde is de waarde waarvoor de woning (fictief) zou worden verkocht op de waarde-peildatum (altijd 1 januari van het voorgaande kalenderjaar). Om deze fictieve verkoopprijs te bepalen kijkt de gemeente/belastingsamenwerking naar de verkoopcijfers in de omgeving. Vervolgens kijkt de gemeente/belastingsamenwerking naar de verschillen in de te waarderen woning en de verkochte woningen. Dit proces vindt plaats door middel van een geautomatiseerd computersysteem.

Eigenwoningforfait en WOZ-waarde

Een verhoging van het eigenwoningforfait en een verhoging van de WOZ-waarde leidt tot een hogere belastingdruk op de woningeigenaren. Juist in de huidige periode waarin een economische recessie op de loer ligt, lijkt het mij onverstandig en onwenselijk om beide variabelen: eigenwoningforfait en WOZ-waarde, tegelijk op te schroeven.

Image placeholder

Dit artikel is geschreven door dhr. mr. J.W. Vugts

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden