Zo gaan we te werk...

Werkwijze

Wat doet u?

 1. U doet de WOZ-check. Als uit de check naar voren komt dat de WOZ-waarde waarschijnlijk te hoog is, kunt u ervoor kiezen om u aan te melden. Daarna kunt u ervoor kiezen om ons nog van aanvullende informatie te voorzien.

Wat doen wij?

 1. Wij vragen het taxatieverslag kosteloos voor u op bij de gemeente (indien u hierover beschikt kunt u deze toesturen).
 2. Uw aanslagbiljet heeft een bezwaartermijn van zes weken. Wij bewaken kosteloos de bezwaartermijn door een verlenging van deze bezwaartermijn aan te vragen. Hierdoor wordt de bezwaartermijn uitgesteld totdat in ieder geval het taxatieverslag is ontvangen.
 3. Onze taxateur stelt kosteloos een taxatierapport op (indien nodig) en bekijkt vergelijkbare verkochte woningen in onze speciale makelaarssoftware.
 4. Het bezwaarschrift stellen wij kosteloos op. U heeft hier dus geen werk aan.
 5. Wij dienen vervolgens het bezwaarschrift kosteloos in
 6. Indien de uitspraak van de gemeente niet naar wens is, stellen wij kosteloos beroep in.

Bezwaarprocedure

 1. Zodra wij de ondertekende machtiging ontvangen, bewaken wij de bezwaartermijn.
 2. Zodra wij de ondertekende machtiging ontvangen, versturen wij voor het verstrijken van de bezwaartermijn, het pro-forma bezwaarschrift (waarvan u een kopie ontvangt). Dit pro forma bezwaarschrift omvat het volgende:
  – Aanhangig maken van de bezwaarprocedure bij de gemeente;
  – Afdwingen uitstel bezwaartermijn;
  – Opvragen taxatieverslag bij de gemeente;
  – Opvragen extra gegevens waaruit blijkt hoe de gemeente tot WOZ-waarde is gekomen.
 3. Zodra wij het taxatieverslag van de gemeente ontvangen, doen wij u hiervan een kopie toekomen.
 4. Daarna versturen wij het (aanvullend) bezwaarschrift (waarvan u wederom een kopie ontvangt)

Vergeet niet om de machtiging naar ons toe te sturen!

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden