Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij of wilt u graag contact opnemen met een van onze medewerkers? Wij helpen u graag.

Vragen over onze dienstverlening

Zijn jullie echt kosteloos?

Onze dienstverlening is voor onze klanten echt kosteloos. Wij kunnen onze diensten kosteloos aanbieden aan onze klanten omdat wij bij een gewonnen bezwaar een kostenvergoeding krijgen van uw gemeente. Winnen wij niet? Dan dragen wij zelf de kosten.

Wat kan ik verwachten van jullie dienstverlening?

Wij verzorgen voor u volledig kosteloos de volledige bezwaarprocedure. Daarnaast krijgt u via uw digitale dossier inzicht in alle documenten die wij ontvangen en versturen. Wij staan dan ook voor transparantie. Lees meer over onze werkwijze.

Doen jullie ook andere procedures dan de WOZ-waarde?

In principe zijn wij alleen gespecialiseerd in bezwaarprocedures tegen de WOZ-waarde. In sommige gevallen kunnen wij ook bezwaren tegen rioolheffingen, watersysteemheffingen of afvalstoffenheffingen voor u overnemen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Waarom hebben jullie een machtiging nodig?

Wij vragen u een machtiging te ondertekenen zodat wij namens u kunnen procederen bij de gemeente. Zonder de machtiging hebben wij geen toestemming om namens u bezwaar in te dienen en kunnen wij niets doen. De machtiging is geldig voor één belastingjaar en wij kunnen niets meer doen dan hetgeen in de machtiging staat.

Nemen jullie naast woningen ook andere panden in behandeling?

Nee, wij hebben hiervoor wel een samenwerking. U kunt ons hiervoor contacteren.

Ik wil mijn WOZ-waarde verhogen in plaats van verlagen, kan dit?

Dat is ook mogelijk, bijvoorbeeld voor een gunstigere hypotheek. Stuur even een mail naar info@kosteloosbezwaar.nl dan regelen we het voor u.

Ik heb een woning geërfd, kunnen jullie hierbij helpen?

Wij pakken ook WOZ-bezwaren op voor geërfde woningen. Meer informatie over de erfrechtbelasting.

Vragen over uw digitale dossier

Ik kan niet inloggen, wat nu?

Dat is natuurlijk niet handig! Om in te loggen heeft u een wachtwoord nodig. Daarnaast dient u het mailadres te gebruiken dat u heeft ingevuld tijdens het aanmelden. Heeft u nog geen wachtwoord of bent u deze vergeten? Dan kunt u uw wachtwoord gemakkelijk resetten. U vult uw e-mailadres in en dan krijgt u via de mail het nieuwe wachtwoord toegestuurd. Controleert u ook even uw spambox? Soms kan het een paar minuten duren. U hoeft maar één keer om een nieuw wachtwoord te verzoeken. Met het nieuwe wachtwoord kunt u gelijk inloggen. Eenmaal ingelogd kunt u uw wachtwoord wijzigen naar een wachtwoord dat u makkelijk kan onthouden.

Lukt het toch niet? Neem even contact met ons op, wij gaan met u kijken wat er aan de hand is.

Waarom hebben jullie foto’s nodig van mijn woning?

Foto’s zijn van belang in de procedure omdat de onderhoudsstaat van uw woning een grote rol speelt in de waardering van uw WOZ-waarde. De gemeente schat uw woning in qua onderhoud. Dit gaat vaak fout, uw woning wordt hoger ingeschat dan het daadwerkelijk is. Heeft u een gedateerde woning? Dan zijn foto’s essentieel om dit te bewijzen naar uw gemeente.
Een ander aspect is dat uw woning wordt vergeleken met verkochte woningen in uw omgeving. Wij vragen u ook om foto’s zodat wij uw woning kunnen vergelijken met de verkochte woningen in uw buurt. Ook als uw woning prima is onderhouden, zijn foto’s voor ons dus belangrijk.

Wilt u geen foto’s aanleveren? Dat is prima, u kunt dit bij ons aangeven. Wij zullen er dan niet meer om vragen bij u.

Vragen over de vaststelling van de WOZ-waarde

Hoe wordt de WOZ-waarde eigenlijk vastgesteld?

De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld naar aanleiding van de marktwaarde van uw woning op de waardpeildatum (altijd 1 januari van het voorgaande jaar). Deze marktwaarde wordt gebaseerd op de waarde waarvoor uw woning fictief zou worden verkocht als deze onbezwaard en in volledig eigendom zou zijn verkocht op de waardepeildatum. Om dit te bepalen kijkt de gemeente naar verkochte woningen in uw omgeving rondom de waardepeildatum. De objectgegevens worden met elkaar vergeleken en indien nodig wordt hierop gecorrigeerd.

Waardepeildatum, dagtekening, toestandspeildatum, wat is dit allemaal en wat zijn de verschillen?

Er zijn meerdere datums die belangrijk zijn voor het WOZ-bezwaar. Soms komt dit in uw aanslagbiljet of taxatieverslag niet duidelijk over.

  • De waardepeildatum is de dag waarop de WOZ-waarde wordt vastgesteld. Dit is altijd 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente waardeert dus de waarde van uw woning als deze zou zijn verkocht zijn op de waardpeildatum.
  • De toestandspeildatum wordt gebruikt als in het jaar van de waardepeildatum wijzigingen aan de woning zijn geweest zoals bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie. De toestandspeildatum ligt één jaar verder dan de waardepeildatum en is dan de dag waarop de staat van de woning wordt gehanteerd.
  • De dagtekening van uw aanslagbiljet/WOZ-beschikking is de daadwerkelijke dag waarop het aanslagbiljet met WOZ-beschikking de deur uit is gegaan. Vanaf deze dag begint de 6 weken termijn te lopen voor bezwaar. Het is daarom heel belangrijk om deze datum in de gaten te houden. Hier vragen wij daarom altijd om in het aanmeldformulier.

Ik heb mijn woning onlangs zelf aangekocht, zit hier verschil in met de waardebepaling?

Jazeker. In plaats van dat de gemeente een fictieve verkoopwaarde moet berekenen op basis van referentiewoningen kunnen zij uw eigen aankoopprijs gebruiken. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen naar ons nieuwsbericht: https://www.kosteloosbezwaar.nl/nieuws/is-het-terecht-dat-de-woz-waarde-van-mijn-woning-hoger-is-dan-de-recente-aankoopprijs/.

Mijn woning is een nieuwbouwwoning en was nog in aanbouw, hoe zit dat met de WOZ-waarde?

Bij een woning in aanbouw is het allemaal net iets anders. De gemeente gaat kijken hoe ver de woning was met bouwen ten tijde van de toestandspeildatum. Was uw woning toen al klaar? Dan mogen ze hier van uitgaan voor de WOZ-waarde.

Lees ook ons nieuwsbericht over dit onderwerp: https://www.kosteloosbezwaar.nl/nieuws/woningen-in-aanbouw-en-de-woz-waarde/

Mijn buren of andere woningen in de straat hebben een lagere WOZ-waarde, hoe kan dit?

Het komt veel voor dat in een straat verschillen zitten in de WOZ-waarden. Soms zijn deze verschillen te danken aan verschillen aan de woningen zelf. Zo kan de ene woning meer grond hebben, groter zijn, meer bijgebouwen hebben of een betere staat van onderhoud hebben. Soms kan een verschil ook ontstaan omdat sommige woningen wellicht onlangs zijn aangekocht.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er op het eerste oog geen reden lijkt te zijn waarom uw woning hoger is dan bijvoorbeeld uw buren. Twijfelt u of uw WOZ-waarde klopt? Wij gaan graag voor u aan de slag.

Mijn WOZ-waarde is heel hard gestegen in vergelijking met vorig jaar, kan dat zomaar?

De WOZ-waarde wordt ieder jaar op zichzelf vastgesteld. Er zit daarom geen relatie tussen de nieuwe waarde en een oude waarde. Er is daarom ook geen maximum hoeveel de WOZ-waarde mag stijgen. Ook mag uw WOZ-waarde meer stijgen dan het landelijk gemiddelde. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De vraag is natuurlijk of de stijging terecht is.

Vragen over de bezwaarprocedure

Wanneer kan ik in bezwaar gaan tegen de WOZ-waarde?

U kunt in bezwaar gaan tegen de WOZ-waarde binnen 6 weken na ontvangst van een aanslagbiljet met een WOZ-beschikking. Laat dit dus niet te lang liggen, want voor je het weet zijn de 6 weken verstreken. Heeft u (nog) geen WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u helaas ook niet in bezwaar gaan.

Waarom zou ik een bedrijf machtigen als ik ook zelf bezwaar kan maken?

Er zitten meerdere voordelen aan het inschakelen van een professioneel bedrijf. Eén hiervan is natuurlijk dat wij gespecialiseerd zijn in het vakgebied. Wij weten wat wij wel en niet kunnen aanvoeren bij de gemeente, waar we moeten kijken en we hebben toegang tot makelaarssoftware. Een ander voordeel is tijd. Een bezwaarprocedure neemt veel tijd in beslag, vooral als u niet weet waar u moet zoeken. Wij nemen dit allemaal voor u over. U bepaalt zelf hoeveel informatie u aanlevert. Een laatste voordeel is dat een bezwaar via een professioneel kantoor een hogere slagingskans heeft dan een zelf ingediend bezwaar.

Moet ik de bedragen op het aanslagbiljet wel betalen als ik bezwaar maak?

Wij vragen geen uitstel van betaling, nu dat in onze ervaring een averechtse werking heeft. U dient de bedragen binnen de gestelde termijn te betalen. Als u niet betaalt, riskeert u extra kosten bij uw gemeente.

Kan de gemeente mijn WOZ-waarde verhogen naar aanleiding van het bezwaar?

Nee, de gemeente mag uw WOZ-waarde nooit verhogen voor hetzelfde belastingjaar. U mag namelijk nooit slechter uit een bezwaar komen dan dat u erin bent gegaan. Dit is vastgelegd in de Wet (Artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht).

Ik heb zelf bezwaar ingediend bij de gemeente maar wil dit graag onder jullie brengen, kan dit?

Natuurlijk. Echter, onder voorbehoud dat u wel door de WOZ-check komt. Doe hier de WOZ-check. Als deze positief is, kunt u zich daarna direct aanmelden.

Ik heb bezwaar ingediend en heb een uitspraak ontvangen, kunnen jullie voor mij in beroep gaan?

Nee, helaas nemen wij de procedure niet over als er al uitspraak is gedaan. Dit komt omdat wij dan geen invloed hebben kunnen uitoefenen op de bezwaarprocedure.

Hoelang duurt de bezwaarprocedure?

Hoe lang het in totaal gaat duren is sterk afhankelijk van uw gemeente. Wij merken dat dit veel kan verschillen. De gemeente heeft tot 31 december de tijd om een uitspraak te doen. Dit termijn kan ook nog verlengd worden met een extra 8 weken. Het kan dus een jaar in beslag nemen. In andere gevallen is het bezwaar in het derde of vierde kwartaal afgerond. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Wat nou als het bezwaar wordt afgewezen?

Aan het einde van de rit kan het natuurlijk zo zijn dat de gemeente niet mee gaat in onze standpunten en de WOZ-waarde handhaaft. Als wij dit onterecht vinden dienen wij kosteloos beroep in voor u. Vinden wij dit wel terecht? Dan laten wij dit u ook weten en geven wij u hier uitleg over.

Zorgt het WOZ-bezwaar er ook voor dat de WOZ-waarde van vorige jaren wordt verlaagd? Kan dit?

Nee, het WOZ-bezwaar geldt alleen voor dat belastingjaar waartegen bezwaar is ingediend. De gemeente neemt niet ook voorgaande jaren mee. In sommige gevallen is het mogelijk om voor het vorige belastingjaar alsnog bezwaar in te dienen. Neem hiervoor contact met ons op.

Een andere mogelijkheid om naar voorgaande jaren te laten kijken is wanneer de WOZ-waarde met meer dan 20% is verlaagd naar aanleiding van ons bezwaar. Wij kunnen met uw toestemming dan een verzoek indienen bij uw gemeente om te kijken naar de voorgaande vier belastingjaren. Tegen die tijd kunnen wij u daar meer over informeren.

Ik ben te laat met het indienen van bezwaar, wat nu?

Als de termijn van 6 weken al voorbij is dan kunt u niet altijd alsnog bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde. Soms is het mogelijk een nieuwe beschikking aan te vragen op een fiscale partner (mede-eigenaar van de woning) of een andere erfgenaam van de woning. Als hier sprake van is kunt u contact opnemen met ons en wij vragen eventuuel een nieuwe WOZ-beschikking voor u op.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden