Een hoge WOZ-waarde: wanneer gunstig?
Wederom stijging waterschapsbelasting in 2023

Meerdere WOZ-bezwaarprocedures: kan dit?

Deel dit bericht op

Van burgers krijgen wij vaak de vraag of het mogelijk is om meerdere procedures tegelijkertijd aanhangig te maken bij een gemeente of Belastingsamenwerking. Om meer inzicht te maken in de mogelijkheden geven wij voor u een korte weergave.

Meerdere bezwaren voor één adres

U heeft een beschikking ontvangen voor uw woning of pand. U wilt graag in bezwaar gaan, of u wilt dit laten doen door een professioneel kantoor.

U kunt voor één adres eenmaal een bezwaarprocedure starten. Dit kan u zelf doen, of u kunt één kantoor machtigen om namens u een bezwaar in te dienen. De gedachtegang hierachter is dat de gemeente maar één keer uitspraak mag doen op een bezwaarprocedure. Zij mogen dan ook maar één bezwaar inhoudelijk behandelen.

Op het moment dat u zelf een bezwaar indient maar tegelijkertijd of kort daarna een kantoor machtigt om bezwaar in te dienen zal de gemeente dus maar één van de bezwaren inhoudelijk gaan behandelen. In de praktijk zal dit vaak inhouden dat alleen het bezwaar ingediend door het gemachtigdenkantoor inhoudelijk behandeld wordt. Tussenkomst van een gemachtigden in een zelf ingediend bezwaar is wel mogelijk totdat er een besluit wordt genomen. U kunt dus ook op een later moment nog kiezen om een gemachtigden onder de arm te nemen.

Heeft u een aanmeldformulier ingevuld en een machtiging ondertekend bij meerdere kantoren? Dan zal u of de gemeente moeten kiezen met welke partij verder in zee wordt gegaan. Sommige gemeentes leggen de keuze hiervan bij u zelf. Andere gemeentes kiezen zelf uit welk kantoor in behandeling wordt genomen, bijvoorbeeld op basis van welk kantoor het eerste een bezwaar namens u heeft ingediend. Het is dus helaas niet zo dat u meer kans heeft op een verlaging van uw WOZ-waarde als u zich aanmeldt bij meerdere kantoren.

Bezwaar tegen meerdere adressen op één aanslagbiljet

Heeft u een aanslagbiljet met WOZ-beschikkingen ontvangen voor meerdere objecten, dan kunt u voor ieder object bezwaar (laten) indienen. Zo kunt u zelf voor ieder object bezwaar indienen. U kunt ook voor ieder object een bezwaar laten indienen.

Een gemachtigdenkantoor kan voor ieder object in bezwaar gaan voor zover zij geen interne regels hebben met een maximum aantal bezwaaradressen per aanslagbiljet.

U zou zelf kunnen kiezen om per adres een ander kantoor uit te kiezen. Dit is geen probleem. Het nadeel daarvan is wel dat u met meerdere partijen te maken krijgt en hierdoor misschien dubbel werk doet of sneller het overzicht verliest.

Bezwaar tegen meerdere adressen op meerdere aanslagbiljetten

U heeft meerdere panden binnen meerdere gemeentes of belastingsamenwerking. In dat geval krijgt u meerdere aanslagbiljetten.

U kunt tegen ieder pand op uw aanslagbiljetten bezwaar indienen. U kunt dit zelf doen, of laten doen door een kantoor.

Het is ook hier eventueel mogelijk om meerdere kantoren in te schakelen. Zo kunt u voor het ene aanslagbiljet een kantoor machtigen en een kantoor voor het andere aanslagbiljet. Ook hier kunt u zelfs nog een kantoor per adres inschakelen.

Het nadeel daarvan is wel dat u met meerdere partijen te maken krijgt en hierdoor misschien dubbel werk doet of sneller het overzicht verliest.

Bezwaar tegen één adres voor meerdere belastingjaren

Het kan voorkomen dat u pas op een later moment een WOZ-beschikking/aanslagbiljet ontvangt voor een voorgaand belastingjaar. Het kan ook zo zijn dat u via een mede-belanghebbende beschikking voor het vorige belastingjaar alsnog een nieuwe beschikking heeft gekregen waartegen bezwaar openstaat.

U kunt voor ieder belastingjaar waarvoor nog bezwaar openstaat een bezwaar indienen of laten indienen door een kantoor. Het is eventueel ook mogelijk om dit bij twee kantoren aanhangig te maken. Echter, dan zou u in principe dubbel werk doen voor hetzelfde adres. Het is dan ook makkelijker om dit bij één kantoor te laten doen.

Conclusies

Het is mogelijk om voor ieder adres één keer een bezwaar inhoudelijk te laten behandelen. Dit kan een bezwaar door u zelf zijn, of een bezwaar door een gemachtigd kantoor.

In principe kan u voor ieder adres door een ander bezwaar laten indienen en voor ieder belastingjaar apart. Het voordeel van alles onderbrengen bij dezelfde gemachtigde is wel dat u één aanspreekpunt hebt en het overzicht makkelijker behoudt.

Wanneer er door meerdere kantoren bezwaar wordt ingediend voor hetzelfde adres dan moet er een keuze gemaakt worden bij welk kantoor een inhoudelijke beoordeling plaatsvind.

 

Image placeholder

Dit artikel is geschreven door mevr. R.M. (Renate) Van der Lee.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden