Doen jullie ook andere procedures dan de WOZ-waarde?
Nemen jullie naast woningen ook andere panden in behandeling?

Waarom hebben jullie een machtiging nodig?

Deel dit antwoord op

Wij vragen u een machtiging te ondertekenen zodat wij namens u kunnen procederen bij de gemeente. Zonder de machtiging hebben wij geen toestemming om namens u bezwaar in te dienen en kunnen wij niets doen. De machtiging is geldig voor één belastingjaar en wij kunnen niets meer doen dan hetgeen in de machtiging staat.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden