Worden zonnepanelen momenteel meegenomen in de WOZ-waarde?
Is het terecht dat de WOZ-waarde van mijn woning hoger is dan de recente aankoopprijs?

Vijf tips om zo weinig mogelijk belasting te betalen in 2019

Deel dit bericht op

Je hebt zelf invloed op de hoeveelheid belasting die je betaalt. Dat kan aan de ene kant door bezwaar te maken tegen aanslagen, om bijvoorbeeld de WOZ-waarde te verlagen. Een andere optie is door op een slimme manier gebruik te maken van allerlei aftrekposten. Controleer wel vooraf wat de exacte voorwaarden zijn van die aftrekposten, want als je daar niet aan voldoet kun je je flink in de vingers snijden. Over het algemeen geldt dat het doen van schenkingen en giften belastingtechnisch lucratief is. Maar ook het versneld aflossen van een hypotheek helpt om minder belasting te betalen.

Tip 1: giften

Grofweg kent de belastingdienst twee soorten giften: periodieke giften en een ‘gewone’ gift. Als het om een periodieke gift aan een goed doel gaat, is het hele bedrag aftrekbaar. Voor gewone giften geldt een drempel. Je mag alleen het deel aftrekken dat boven de 1% van je jaarinkomen ligt. Als je gewone giften omzet naar periodieke giften kun je deze drempel ontwijken. Maar wees voorzicht. Bestudeer eerst goed alle voorwaarden van wat precies een periodieke gift is en aan welke doelen je ze mag besteden.

Tip 2: schenken aan een cultureel goed doel

Schenkingen aan culturele goede doelen zijn belastingtechnisch heel interessant. Bij schenkingen tot €5000 mag je namelijk 125% van het bedrag aftrekken. Als je die schenking bijvoorbeeld vijf jaren achter elkaar wilt doen, is dat nog aantrekkelijker. Dan is het wel het verstandig om dat vooraf vast te leggen. In dat geval mag je namelijk vijf jaar lang 125% van dat bedrag aftrekken. Om teleurstellingen te voorkomen moet je vooraf wel controleren of het culturele goede doel van je keuze wel valt onder deze regeling.

Tip 3: hypotheek versneld aflossen

Er bestaan veel verschillende soorten hypotheken. Sinds enkele jaren zijn de voorwaarden veranderd om sommige hypotheken versneld af te lossen zonder dat er een fiscale boete volgt. Het is best lastig om erachter te komen of dat ook geldt voor jouw hypotheek. Je kunt daarvoor naar één van de vele internetsites gaan die je daarbij kunnen adviseren. Als het voor jou belastingtechnisch verstandig is om versneld af te lossen moet je ook checken of je bij je bank een boete moet betalen bij vervroegd aflossen. Als dat zo is kun je misschien beter nog even wachten met aflossen.

Tip 4: schenkingen aan kinderen en kleinkinderen

In 2019 mag je belastingvrij ruim €5400 aan elk van je kinderen schenken, onder voorwaarde dat die kinderen tussen 18 en 40 jaar zijn. Als dat kind het geld gebruikt voor een studie, mag de schenking oplopen tot €54000. Grootouders mogen hun kleinkind in 2019 ruim €2100 belastingvrij schenken. Voor schenkingen aan kinderen en kleinkinderen die gebruikt worden voor een eigen huis gelden andere regels. Dan is een belastingvrije schenking tot ruim €100000 mogelijk. Dat scheelt later ook in de erfbelasting, omdat de erfenis door de schenking kleiner wordt.

Tip 5: Belasting terugvragen met middeling

Als je in opeenvolgende jaren te maken hebt gehad met sterke schommelingen van het inkomen heb je meer belasting betaald dat wanneer je een constant inkomen zou hebben gehad. Dergelijk schommelingen treden op als je onbetaald verlof neemt of een tijdlang niet hebt gewerkt. Het belastingverschil met een constant inkomen kun je terugkrijgen door een verzoek tot middeling in te dienen. Dat kun je doen bij de belastingdienst. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats: het is een tamelijk ingewikkelde berekening.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden